Jak odstranit tzv. kruhy pod očima?

Aplikací speciálního výplňového materiálu!

Ztratíte unavený výraz v obličeji a pokud máte tmavé kruhy, dojde k jejich prosvětlení, protože aplikací materiálu se zvedne kůže od tmavé žilní pleteně, která prosvítá skrz kůži.

Mnohdy se tímto zákrokem oddálí nutnost operace, neboť kůže pod dolními víčky je po zákroku hydratovaná a vypnutá.

Zákrok se provádí v místní anestezii, pouze se opíchne místo vpichu. Jemnou kanylkou se materiál naaplikuje pod oční sval.

Cena:

1 Esthelis Basic          8 500,- Kč

 

P1030556        P1030697

          před zákrokem                                         po zákroku